Wsparcie instytucjonalne

Wsparcie finansowe ze strony pani Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów na mocy ustawy Parlamentu RFN oraz ze środków Kraju Związkowego Dolnej Saksonii.

Rozbudowę i modernizację Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu oraz integrację nowego Działu Niemców Nadbałtyckich w latach 2014-2018 wsparła finansowo:

Narodowa Inicjatywa na Rzecz Ochrony Klimatu
Od 2008 r. Ministerstwo Środowiska Republiki Federalnej Niemiec inicjuje i wspiera dzięki Narodowej Inicjatywie na Rzecz Ochrony Klimatu liczne projekty, które przyczyniają się do obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych. Programy i projekty Narodowej Inicjatywy obejmują szerokie spektrum różnorodnych aktywności na rzecz ochrony klimatu: od rozwoju długofalowych strategii do konkretnych akcji pomocowych i wspierania inwestycji. Ta różnorodność jest gwarancją dobrych pomysłów. Narodowa Inicjatywa na Rzecz Ochrony Klimatu przyczynia się do utrwalenia ochrony klimatu w konkretnych miejscach. Dzięki niej korzyści odnoszą zarówno konsumenci i konsumentki, jak i przedsiębiorstwa, gminy czy instytucje edukacyjne.