Oprowadzania i wydarzenia

Umówcie się na oprowadzanie po wystawach Muzeum Prus Wschodnich z Działem Niemców Nadbałtyckich i odkryjcie kulturowe skarby tego regionu, z jego różnorodną i fascynującą przyrodą i historią kultury!