Szkoły / Przedszkola

Klasy szkolne w muzeum

Jesteśmy popularnym miejscem edukacji pozaszkolnej. Muzeum, wspierane finansowo przez rząd federalny i kraj związkowy Dolną Saksonię, ma ciekawą ofertę dla grup szkolnych w obszarze historii, sztuki, kultury i przyrody. Już od początku planowania wystawy stałej w koncepcji uwzględniono aktywny udział uczniów i uczennic.

Jako nauczyciele możecie skorzystać z wizyty przygotowawczej na naszej ekspozycji stałej. Jeśli w kasie muzeum pokażą Państwo legitymację nauczycielską, to wstęp dla Państwa będzie bezpłatny.

Zwiedzanie muzeum dla klasy szkolnej bez zarezerwowanego oprowadzania jest bezpłatne dla wszystkich uczniów i uczennic. Wskazówka: wstęp bezpłatny zapewniony jest także dla maksymalnie dwóch opiekunów na grupę.

FS 111 Hanza w średniowieczu, 60 minut

FS 113 Ucieczka i wypędzenie z Prus Wschodnich oraz przybycie do Lüneburga, 60 minut

FS 114 Bursztyn – to nie tylko kamienna żywica (warsztaty), 120 minut

Opłaty za wstęp

Oprowadzanie dla klas szkolnych bez części warsztatowej:

Opłata 65 € za grupę (maksymalnie 25 osób), wstęp wolny! Czas: 1 godzina

Oprowadzanie dla klas szkolnych z częścią warsztatową (szlifowanie bursztynu):

Opłata 90 € (w tym materiały) za grupę (maksymalnie 25 osób), wstęp wolny! Czas: 2 godziny