Dorośli / Grupy

Ogólne oprowadzanie pozwoli Państwu na zapoznanie się z najważniejszymi atrakcjami nowej wystawy stałej. Jeśli jesteście zainteresowani konkretnymi tematami, to wybierzcie oprowadzanie tematyczne.

FE 210 Ogólne oprowadzanie po wystawie stałej

90 minut / 80 € od grupy plus bilety ulgowe (4 €) od osoby

Pozwólcie się oczarować różnorodnością naszych eksponatów i indywidualną historią każdego z nich. Podczas ogólnego zwiedzania muzeum poznacie najciekawsze obiekty przyrody i najważniejsze etapy historii kultury dawnych Prus Wschodnich, a także historyczne miejsca osadnictwa Niemców nadbałtyckich. Te rozległe obszary są dzisiaj częścią państw Unii Europejskiej: Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, a także Rosji.

Oprowadzania tematyczne

60 minut / 65 € od grupy plus bilety ulgowe (4 €) od osoby

FE 213 Historia Niemców nadbałtyckich

O historii i kulturze Niemców nadbałtyckich opowiadają obiekty wysokiej klasy. Niemcy zamieszkiwali historyczne tereny osadnictwa na terenie Liwonii, Kurlandii i Estonii, gdzie należeli do wyższych warstw społecznych. Dzięki temu wywarli olbrzymi wpływ kulturowy, gospodarczy i polityczny na te ziemie, podlegając kolejno zwierzchności polskiej, szwedzkiej, a przede wszystkim rosyjskiej. W trakcie oprowadzania dowiecie się też, w jaki sposób w krajach nadbałtyckich rozwinęła się Hanza jako związek handlowy, a takie miasta jak Ryga, Tallin i Dorpat (Tartu) odegrały ważną rolę w hanzeatyckiej wymianie handlowej z Rosją.

FE 214 Bursztyn bałtycki

Nigdzie w Europie złoża bursztynu nie występują tak obficie jak w Prusach Wschodnich. Od tysięcy lat ludzie zachwycają się tym różnobarwnym złotem Bałtyku, powstałym ze skamieniałej żywicy przedwiecznych drzew. Jedną z atrakcji naszej wystawy są drogocenne przedmioty wykonane z bursztynu przez najwybitniejszych mistrzów, jak też fascynujące inkluzje, które opowiadają o bogactwie przyrody i życia na Ziemi przed 40 milionami lat. Z nami wybierzecie się na porywającą wyprawę do świata bursztynu.

FE 216 Historia Prus Wschodnich

Czy chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o historii Prus Wschodnich? Liczne eksponaty na wystawie opowiadają o początkach: o Prusach i Zakonie Krzyżackim, następnie o pierwszym w świecie księstwie protestanckim i o koronacyjnej stolicy pruskich władców w Królewcu, o tragedii ucieczki i wypędzenia w 1945 roku, a także o integracji w powojennych Niemczech oraz o wciąż żywej kulturze pamięci w krajach pochodzenia. Ani przez chwilę nie będziecie się nudzić, poznając zaskakującą i dramatyczną historię tego regionu.