Donacje

Krajowe Muzeum Prus Wschodnich z Działem Niemców Nadbałtyckich poświęcone jest jednemu z najciekawszych regionów Europy, prezentowanemu na wystawie stałej o powierzchni 2 000 m2, na wystawach czasowych, podczas wieczorków kulturalnych i w ramach wielu projektów ponadgranicznych. Region, o którym opowiada muzeum, oddalony jest od Lüneburga o tysiąc kilometrów i podzielony dziś pomiędzy pięć państw. Misją muzeum jest informowanie o niemieckim dziedzictwie kulturowym tego regionu i przyczynianie się w ten sposób do tworzenia fundamentów pokojowej Europy. W ten sposób spotykają się tutaj dawni i obecni mieszkańcy połączeni wspólną historią, wchodzą ze sobą w dialog i w miarę możliwości nawiązują więzy przyjaźni i wzajemnej empatii.

Krajowe Muzeum Prus Wschodnich, prowadzone jako placówka profesjonalna i wspierana finansowo przez rząd federalny i kraj związkowy Dolną Saksonię, jako uznana instytucja edukacyjna i członek Niemieckiego Związku Muzeów, jest zobowiązane do spełniania kryteriów wyznaczanych przez ICOM (International Council of Museums – Międzynarodowa Rada Muzeów).

Nasze cele:

  • Gromadzenie, katalogowanie, utrzymanie, pielęgnowanie i rozwijanie, a także udostępnianie dla celów naukowych i dla szerokiej publiczności dóbr kulturowych obszaru Prus Wschodnich i społeczności Niemców nadbałtyckich, włącznie ze zbiorami bibliotecznymi i archiwalnymi
  • Wspieranie badań nad historią tych regionów i ich mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy o nich jako części historii Niemiec i Europy w ogólnej świadomości społecznej

Pomóżcie nam w utrzymaniu i wsparciu tej niezwykłej instytucji!

Wspólnie z Państwem, jako sponsorami i partnerami, możemy realizować nowe, jedyne w swoim rodzaju projekty. Pragniemy otworzyć muzeum na nowe grupy zwiedzających, w szczególności na młodzież. Chcemy jeszcze silniej zakorzenić się w powszechnej świadomości społecznej, a także podkreślić znaczenie narodowe i ponadnarodowe naszego muzeum dzięki bogatemu programowi kulturalnemu.

Krajowe Muzeum Prus Wschodnich zapewnia swoim partnerom i sponsorom indywidualnie dopasowane możliwości współpracy i promocji.

Konto do wpłat

Ostpreußisches Landesmuseum
Sparkasse Lüneburg
IBAN DE10 2405 0110 0000 0780 06
BIC NOLADE21LBG

Kontakt i informacje

Dr Joachim Mähnert, dyrektor muzeum,
Roswitha Hentschel, kierowniczka administracji,
Tel. +49 (0)4131-759950
Fax +49 (0)4131-7599511