Biblioteka

Zasób biblioteki muzealnej jest dostępny online poprzez katalog Uniwersytetu w Hamburgu (Campus-Katalog).

W katalogu uniwersyteckim Campus-Katalog można ograniczyć wyszukiwanie do naszego zasobu.

Nasz zasób jest widoczny jako zbiory specjalne Biblioteki Północno-Wschodnie Lüneburg (Nordost-Bibliothek Lüneburg), która stanowi część systemu bibliotecznego uniwersytetu w Hamburgu i umożliwia nam dostęp do zintegrowanego zasobu bibliotek naukowych.

Wyszukiwanie zaczynacie od strony głównej Uniwersytetu w Hamburgu. W pierwszym kroku można ograniczyć wyszukiwanie do zasobu Nordost-Bibliothek, w drugim kroku do naszego zasobu muzealnego.

Biblioteka zgromadziła ok. 15 tys. tytułów, przy czym czasopisma i inne periodyki wykazywane są w katalogu jako jeden tytuł. Tematyka zbiorów specjalnych skupia się na publikacjach dotyczących Prus Wschodnich i Zachodnich, obszarów kolonizacji niemieckiej w regionach nadbałtyckich oraz na kwestiach związanych z integracją osób wypędzonych z Prus Wschodnich i Zachodnich ze społeczeństwem powojennych Niemiec i zachowaniem ich tożsamości kulturowej.

Ważną część zbiorów stanowią biografie, proza i poezja osób, które pochodzą z Prus Wschodnich i Zachodnich.

Założenie biblioteki datowane jest na okres funkcjonowania Wschodniopruskiego Muzeum Łowiectwa (1958-1986). Już wtedy zebrano znaczącą kolekcję publikacji na temat geografii regionalnej, łowiectwa i leśnictwa, rolnictwa i hodowli koni w Prusach Wschodnich.

Biblioteka służy w pierwszym rzędzie pracy naukowej w Muzeum Prus Wschodnich. Systematyka oparta jest na układzie bibliograficznym, zaproponowanym przez Ernsta Wermke w jego fundamentalnej bibliografii historii Prus Wschodnich i Zachodnich.

Nasza biblioteka funkcjonuje jako czytelnia bez możliwości wypożyczania książek na zewnątrz. Z publikacjami można zapoznać się w naszych pomieszczeniach lub w czytelni Instytutu Północno-Wschodniego (Nordost-Institut).

W celu umówienia wizyty prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: +49 (0)4131 75995-19 (dr Christoph Hinkelmann).